Vergelijking emissies en kosten van kolen- en gascentrale

Bijstook

CCS

Warmtelevering

Toelichting aannames: CE Delft, juli 2016. Vergroening kolencentrales.